Forma świadczenia usług

Nadzór nad warunkami pracy świadczę jako zewnętrzna służba bhp na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy. Świadczone usługi wykonuję w ramach:

  • Umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp;
  • jednorazowych zleceń;